Wpróbuj
zanim
kupisz
 
 
 
 
Dajemy możliwość przetestowania aplikacji i upewnienia się, że nadaje się do potrzeb Państwa organizacji bez żadnych kosztów i dalszych zobowiązań.
 
Bezpłatna licencja testowa umożliwia korzystanie z programu przez 30 dni.
 
Aby uzyskać licencję testową:
 
1. Prosimy przesłać zgłoszenie na ContactBizController.eu
 
W zgłoszeniu prosimy o podanie conajmniej:
  • Nazwy firmy 
  • Numeru NIP
(Wszystkie licencje, także bezpłatne testowe, wydawane są dla wskazanego podmiotu gospodarczego i dlatego prosimy o podawnie danych firmy.)
 
2. Należy pobrać i zainstalować oprogramowanie
 
Zostanie wyświetlony monit o uruomienie lub zapisanie pliku setup.exe. Należy uruchomić plik i postępować zgodnie z dalszymi instukcjami na ekranie. Instalacja jest intuicyjna i w większości przypadków nie wymaga posiadania uprawnień administratora.
 
W odpowiedzi na zgłoszenie rejestracyjne otrzymają Państwo email zawierający klucz licencji oraz dodatkowe informacje. Po uruchomieniu aplikacji należy wpisać lub wkleić w oknie rejestracji nazwę podmiotu oraz klucz licencji. Klucz produktu działa wyłącznie dla zgłoszonej nazwy podmiotu, dlatego prosimy upewnić się, że dane te zostały wprowadzone bezbłędnie.
 
3. Prosimy pobrać szablony i przykłady (opcjonalnie)
 
Na stronie Wsparcie dostępne są dodatkowe informacje, instrukcje, szablony oraz przykłady, które pozwolą zapoznać się z działaniem oprogramowania.
 
4. W przypadku zainteresowania zakupem licencji ...
 
... prosimy o kontakt oraz zapoznanie się z dostępnymi wersjami licencji.
 
Licencja płatna pozwala na korzystanie z aplikacji bezterminowo lub na okres roku i wydawana jest dla wskazanego w rejestracji podmiotu gospodarczego.
 
Licencja płatna obejmuje bezpłatne poprawki i uaktualnienia aplikacji w ramach posiadanego głównego numeru wersji przez okres jednego roku od dnia zakupu. Do zakupionych licencji przesyłamy kopię oprogramowania na nośniku CD. 
 
   Aktualna wersja: 2.1
 
   System operacyjny:
   Windows XP,
   Windows Vista
 
 
 Wersja demonstracyjna
 posiada pełną
 funkcjonalność