AppScreen
 
 
 
template
  

 
 

.

 
 
 
Aktualna wersja programu
 
Zostanie wyświetlony monit o uruomienie lub zapisanie pliku setup.exe. W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję "Uruchom mimo to" i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szablony raportów
Skorzystaj z szablonów dla typowych raportów finansowych i dostosuj je do własnych potrzeb.
Pobierz wybrany poniżej plik na komputer, następnie zaimportuj go do programu korzystając z kreatora Importu/Exportu
 
 
 
 
 
Przykładowe plany
finansowe

Przykładowy model finansowy pozwala szybciej zapoznać się z funkcjami programu i zasadą jego działania.

Pobierz wybrany plik (.zip) na komputer. W skompresowanym pliku znajduje się folder z przykładową bazą danych oraz plikami założeń w Excelu. Ważne, aby cały zestaw plików znalazł się w jednym folderze. Następnie otwórz plik bazy danych z poziomu programu BizController.