Zachęcamy firmy zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji i wdrażania oprogramowania BizController do kontaktu.
 
 
Prowadzimy sprzedaż poprzez sieć Partnerską udzielając
niewyłącznych licencji dystrybucyjnych.
 
 
Zapewniamy Partnerowi odpowiedni rabat na zakup licencji, tak aby jego oferta mogła być atrakcyjna
w stosunku do ceny standardowej.
 
 
Partner odpowiedzialny jest za sprzedaż licencji, instalację oprogramowania, szkolenia, wsparcie techniczne u swoich klientów
oraz przekazywanie nam feedbacku.
 
 
Partner uprawniony jest do otrzymania prowizji w przypadku zrealizowanych przez nas projektów szkoleniowych
na rzecz jego klienta z dziedziny planowania finansowego.
 
 
 W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: ContactBizController.eu