Podstawowe funkcje programu 

 
 
Tworzenie raportów finansowych
według zadanych kryteriów
 
Zdefiniuj własny widok raportu uwzględniając
wybrany scenariusz planu finansowego
lub centrum kosztów (MPK).
 
Zapisz często używane widoki w celu szybkiego otwarcia w przyszłości.
 
Możliwe jest jednoczesne otwarcie i aktualizacja kilku raportów, które dostępne są za pomocą systemu zakładek.
 
 
 
 
 
 
 
Wygodna kontrola wykonania planów
i budżetów
 
Predefiniowane formaty raportów umożliwiają porównanie aktualnego planu (wraz z najnowszymi danymi historycznymi) z zapisaną wersją stanowiącą punkt odniesienia (np. planem rocznym).
 
Dane porównywane są w kolumnach (raport controllingowy) lub w formie syntetycznej informacji z użyciem kolorów (raport typu dashoboard).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulpit controllingowy
 
Umożliwia szybką ocenę sytuacji finansowej firmy dzięki syntetycznej prezentacji odchyleń od planu z użyciem kolorów. 

Możliwe jest zdefiniowanie własnych progów wrażliwości dla każdej z linii raportu i przypisanie ich do wybranego koloru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Zarządzanie płynnością
 
Wprowadź własne, dodatkowe konta przepływów pieniężnych, dzięki którym możliwe będzie planowanie wszystkich przepływów pieniężnych oraz obliczenie ewentualnego zapotrzebowania na kapitał.
 
BizController ułatwia tworzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaawansowany edytor raportów
 
Edytor umożliwia użytkownikowi samodzielne projektowanie raportów, zgodnych z ukadem linii sprawozdawczych stosowanych w jego organizacji. 

Można zbudować własny układ sprawozdania finansowego, z podsumowaniami nad lub pod liniami szczegółowymi, zdefiniować relacje między nimi, a nawet wyróżnić poszczególne linie kolorem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatyczne synchronizacja
z Excelem

Moduł xlSync pozwala na definiowanie założeń do planów bezpośrednio w arkuszach Excel, a następnie powiązanie wszystkich plików z programem BizController. 

Wszystkie wprowadzone zmiany założeń będą automatycznie aktualizowały raporty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja drążenia
 
Klikając na linii raportu finansowego można dowiedzieć się z jakich źródłowych transakcji składa się prezentowana na raporcie wartość.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Publikowanie w Excelu
jednym kliknięciem

Gotowe raporty można przenieść do Excela jednym kliknięciem. 

Zachowany zostanie format raportu wraz z kolorami, gotowy do wydrukowania lub wysłania. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wygodne pobieranie danych historycznych  z arkusza Excel lub pliku tekstowego
 
Większość programów księgowych umożliwia wyeksportowanie sald za dany okres (np w postaci obrotówki) do pliku tekstowego lub Excela. Taki plik można następnie zaimportować do BizControllera za pomocą kreatora importu.
 
 
 
 
 
 
  
 
Kreator arkusza założeń
 
Umożliwia szybkie przygotowanie arkusza z założeniami zawierającego wszystkie niezbędne pola nagłówkowe oraz konta, a także centra kosztów oraz scenariusze. 
 
Utworzony w ten sposób arkusz stanowi gotowy do wypełnienia szablon założeń w Excelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pozostałe funkcje
 
 
  • Łatwa instalacja na komputerze użytkownika 

  • Brak kosztów wdrożenia

  • Dwa tryby działania: pełny oraz uproszczony (tryb uproszczony ułatwia tworzenie planów ad hoc na poziomie linii sprawozdania finansowego bez potrzeby pełnej konfiguracji systemu)

  • Dane historyczne wprowadzane niezależnie ułatwiają aktualizację budżetów kroczących

  • Inteligentne tagowanie zapewnia integralność danych nawet w przypadku modyfikacji układu arkuszy

  • Raporty proste, controllingowe oraz typu dashboard