Wszelkie Państwa uwagi dotyczące działania programu, dostrzeżonych błędów, a także sugestie dotyczące funkcjonalności będą mile widziane, gdyż stanowić będą cenny wkład w dalszy rozwój tego narzędzia.