Łatwe planowanie finansowe dla firm
 
• Wygodnie i bezbłędnie twórz, aktualizuj i kontroluj wykonanie planów, budżetów i prognoz finansowych
• Automatycznie synchronizuj raporty z założeniami w arkuszach Excel
• Zaprojektuj własne raporty finansowe odpowiadające zasadom rachunkowości w twojej organizacji
  
 
     
BizController FREE
  

  
   
   
 
Wersja: 3.2.0.91 (beta)
Aktualizacja: 13 kwiecień 2014
Instalator on-line
Windows XP/Vista/7/8
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Wsparcie zarządzania strategicznego
 
Łatwo, szybko, bezbłędnie i tanio twórz złożone plany finansowe dla różnych wariantów rozwoju, opcji strategicznych
i nowych projektów.
Budżetowanie i kontrola finansowa 
 
Wygodnie zarządzaj budżetami kroczącymi oraz kontroluj wykonanie planów okresowych.
Łatwiejsze zarządzanie finansami
 
Szybsze tworzenie analiz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są prognozowane dane finansowe o dużym stopniu uszczegółowienia.